Rozliczenie pobytu i wyjazd

  1. Wynajmowany apartament wraz z wyposażeniem należy pozostawić w stanie uprzątniętym i niepogorszonym.Wszelkiego rodzaju odpady należy pozostawiać w miejscach do tego celu wyznaczonych.
  2. Wcześniejszy wyjazd Gości z przyczyn niezależnych od Apartamenty nad jeziorem Białym nie uprawnia do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
  3. W przypadku stwierdzenia strat, do wyłącznej oceny Wynajmującego pozostanie oszacowanie wysokości potrącenia przy zwrocie kaucji, przy czym dopuszczalne jest zarówno zatrzymanie kaucji w pełnej wysokości jak i naliczenie dodatkowej w przypadku stwierdzenia strat przekraczających wysokość wpłaconej kaucji. Jeżeli straty nie zostaną ujawnione to kaucja zostanie zwrócona w pełnej wysokości.
  4. Gość ponosi odpowiedzialność finansową i karną za działanie własne i osób oraz zwierząt wraz z nim zakwaterowanych w apartamencie.
  5. Apartamenty nad jeziorem Białym nie odpowiadają za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w apartamencie.
  6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu, roweru, hulajnogi i innych rzeczy należących do Gości.
  7. Apartamenty nad jeziorem Białym mają obowiązek zapewnić idealne warunki do wypoczynku i nienaruszonego spokoju Gości. Zachowanie dyskrecji i poufności informacji o Gościach obiektu.