Regulamin Apartamentów nad jeziorem Białym

*Regulamin jest umową zawieraną między Apartamenty nad jeziorem Białym a Gościem. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zameldowanie się, zapłatę zaliczki lub pełnej kwoty za pobyt w Apartamenty nad jeziorem Białym.

 1. Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Gość ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie obiektu regulaminu
 3. Niezwłocznie po przybyciu do Apartamenty nad jeziorem Białym Gość jest zobowiązany do wypełnienia karty meldunkowej, okazania dokumentu tożsamości i opłacenia pobytu zgodnie z warunkami rezerwacji.
 4. Dane Gościa, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Apartamenty nad jeziorem Białym jako administratora w celu wykonania Umowy.
 5. Ilość osób zakwaterowanych w apartamentach nie może różnić się od ilości wcześniej zgłoszonych. W sytuacji przebywania osób nieuprawnionych zostanie naliczona opłata w wysokości 150% wartości pobytu.
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Klucze przekazuje i odbiera osoba wyznaczona przez Apartamenty nad jeziorem Białym. Goście zobowiązani są przechowywać klucze do obiektu z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładek zamka w wysokości 200 zł
 7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu , w miarę dostępności zajmowanego apartamentu. Gość proszony jest o kontakt z Apartamenty nad jeziorem Białym z wyprzedzeniem co najmniej 24h w celu potwierdzenia takiej sposobności.
 8. Jeżeli Gość nie opuści apartamentu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania, Apartamenty nad jeziorem Białym mogą naliczyć dodatkową opłatę w wysokości połowy stawki za dobę wynajmu. W przypadku zajmowania apartamentu przez Gościa lub rzeczy będące jego własnością po godzinie 14:00, Apartamenty nad jeziorem  Białym mogą naliczyć opłatę za kolejną dobę hotelową w pełnej wysokości.
 9. W apartamentach oraz całym obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 10. Osoby odwiedzające Gości, mogą przebywać na terenie obiektu w godz. 8-22. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość obiektu.
 11. Gość Apartamenty nad jeziorem Białym nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, mimo że nie upłynął opłacony okres pobytu. Apartamenty nad jeziorem  Białym mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 12. Gość winien utrzymywać apartament w należytym porządku i czystości.
 13. Nie należy przenosić wyposażenia apartamentów ani zmieniać ich aranżacji.
 14. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia np.świeczki. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Zabrania się pozostawianie podłączonych do gniazdka żelazek, ładowarek i zasilaczy małych urządzeń RTV oraz komputerów.
 16. Wszelkie zauważone usterki lub nieprawidłowe działanie jakichkolwiek elementów wyposażenia apartamentu należy bezzwłocznie zgłosić Apartamenty nad jeziorem Białym.
 17. W momencie opuszczania apartamentu Gość winien zamknąć wszystkie drzwi wejściowe oraz okna.
 18. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.
 19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Apartamenty nad jeziorem Białym. może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 20. Goście zobowiązują się wykorzystywać apartament jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w apartamencie i na terenie obiektu.
 21. Dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie i szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 22. Na terenie obiektu Apartamenty nad jeziorem Białym zabrania się gier zespołowych, jazdy na rowerze, rolkach lub hulajnodze. Zakaz malowania kredą, mazakami lub farbami po polbruku oraz meblach ogrodowych.
 23. Zwierzęta domowe małe są akceptowane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z Apartamenty nad jeziorem Białym. Obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 zł/doba. Zastrzegamy, że nie może przebywać więcej niż jeden zwierzak Gościa.
 24. W częściach wspólnych obiektu zwierzęta mogą przebywać trzymane na smyczy lub specjalnych klatkach pod kontrolą właściciela. Za zwierzę odpowiada jego właściciel, który zobowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, poświadczeniem odrobaczania.
 25. Zachowanie zwierząt nie może naruszać spokoju i wypoczynku innych Gości obiektu zarówno w ciągu dnia jak i nocy.
 26. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do utrzymania czystości zarówno w apartamencie jak i na terenie obiektu. Zabronione jest pozostawianie zwierząt w apartamencie bez opieki.